1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

lundi 4 juin 2007

Tài liệu liên quan đến vụ nhượng đất nhượng biển

Tài liệu liên quan đến vụ nhượng đất nhượng biển

Hạm trưởng Vũ Hữu San"Nước" là gốc rễ bản-địa của Dân-tộc
http://vanhoanuoc.tripod.com/, http://vuhuusan.net

Người Việt-Nam khác hẳn các dân khác, rất hãnh-diện được làm một người Việt-Nam. Chúng ta có thể hy-sinh tất cả để bảo-vệ lãnh-thổ. Sở dĩ người Việt "cuồng-tín" như vậy vì chúng ta cảm thấy bản-thân gắn liền vào đất nước Việt-Nam. Sự gắn liền đó đã khởi-sự từ lâu đời. Nó biểu-lộ tính-chất thuần-nhất và đặc-tính "bản-địa" của gốc rễ dân-tộc. Từ mười mấy ngàn năm trước liên-tục đến nay, giống Việt đã là chủ-nhân-ông đầu tiên của vùng đất cạnh Biển Đông này.Tự thâm-tâm người Việt-Nam nghĩ rằng chúng ta có gốc rễ tại chỗ. Lẽ tự-nhiên chúng ta không thích bị gọi là "con đẻ của Tàu" hay giống dân từ núi rừng cao-nguyên (như Tây-Tạng) đi xuống, cũng không ưa bị gán cho là từ hải đảo xa xôi (như Melanesia) đi vào.Vũ Hữu SanVăn Nghệ Biển Khơi là đặc san văn nghệ. của cựu Sĩ Quan Hải Quân VNCH xuất thân từ trường Hải Quân Hoa Kỳ OCS, Newport, Rhode Island, phát hành mỗi ba tháng tại trang nhà:
http://www.bienkhoi.com/http://danchuca.org/
http://www.danchuca.org/22Kbps/HoangSa.mp3 (lo-speed)

10. Bảo Bình-Tạ Tình Em (Low-Speed) (Hi-Speed)

Về trận Hải-Chiến với Trung-Cộng ngày 19-1-1974, chúng tôi đã có nhiều buổi thảo-luận về Hải-chiến & Biển Đông trên Paltalk. Tài-liệu liên-hệ có thể tìm thấy trong các websites:

http://vuhuusan.com/ http://hoangsa74.tripod.com/, http://paracels.com/, http://vuhuusan.com/, http://www.vuhuusan.net/, http://chienluocbiendong.tripod.com/, http://paracels.com/http://luocsu.tripod.com

Chúng tôi vừa tu-chỉnh 2 bài sau đây:
- Tài-liệu Pháp-Lý Chủ-quyền Việt-Nam trên Biển Đông & Họa-đồ Hải-phận.
- Biển Đông Ô-Nhiễm, Một Mối Lo.
Cũng Xin mời Quý-Vị vào xem các bản-đồ tình-trang hải-phận VN. Một triệu Km2 vuông đó đã và đang mất dần vào tay ngoại-bang.

Chúng tôi cũng đã tái-bản sách & phát-hành"Vịnh Bắc Việt- Địa lý và Chủ Quyền Hải Phận"E-mail: mailto:vuhuusan@homepage.com (giá sách $20.00)

Bản thảo cũ năm 2002 (http://vinhbacviet.tripod.com/), nay đã được tu-chỉnh sai sót.Vịnh Bắc-Bộ?Khi tôi đi đánh cá, thuyền tôi có quyền hành-nghề trong vùng "một nửa đường từ bờ Việt-Nam đến bờ đảo Hải-Nam" hay không, hở mấy Ông Nhà Nước ơi ?!?!?!
In accordance with the internationally accepted 1958 Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, the principle of equidistant points or median lines was used to determine the position of the maritime boundary between the two countries.Nguyên tắc Luật Biển LHQ (UNCLOS 1982) cũng đã ấn-định việc phân chia Hải-phận theo các Trung Điểm và TrungTuyến... Việt-Nam đi theo luật nào?Tài-liệu liên-hệ có thể tìm thấy trong sách "Vịnh Bắc-Việt, Địa-Lý & Chủ-quyền Hải-phận"

( http://vinhbacviet.tripod.com) (giá sách $20.00)

- Không quên những Anh-hùng đã hy-sinh cho lý-tưởng bảo-vệ đất nước ngoài khơi -Chúng tôi đã xuất-bản Sách "TÀI-LIỆU HẢI-CHIẾN HOÀNG-SA"
(http://hoangsa74.tripod.com) vào ngày giỗ các Tử-Sĩ Hoàng-Sa (giá sách $20.00)

Tài-liệu đang nhật-tu, sẽ phát-hành vào cuốn năm nay:Bản thảo "Lược-Sử Tổ-Chức HQVNCH": http://haisu.tripod.com/Tìm tọa-độ chính-xác cho Biên-Giới ViệtNam-TrungHoaClick here: Useful Books, Maps and Other Informations

Trường Sa Forum (Anh ngữ):Thảo Luận những vấn đề liên quan tới Hoàng Sa và Trường Sa
http://paracels.com/ hay http://members.tripod.com/spratlys/http://members.tripod.com/spratlys/

Kính mời Quý-Vị mang họ Vũ - Võ - Ðặng Vũ vào thăm viếng:http://vuhon.com/http://members.tripod.com/vuhon

Hải quân : http://www.hqvnch.net/
Click here: Useful Books, Maps and Other Informations

----

- Audio v/v csvn ban nuoc nam 1999-2000
- ChiếnTranh TQ-VN

Aucun commentaire: