1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

mardi 12 juin 2007

BUON NGUOI: xuât khẩu lao đông, lấy chồng ngoaị, cò xhcn, ...

BUON NGUOI: xuât khẩu lao đông, lấy chồng ngoaị, cò xhcn, ...XKLD:

- Một nạn nhân người Việt của tệ nạn buôn người được trình diện ở Doha, Qatar Jun 12, 2007


LAY CHONG NGOAI:
- 193 cô dâu VN bị bắt cởi truồng trước mặt rể Đai Hàn

- Video Player - Những Cô Gái Lấy Chồng Đài Loan

----
Vietnamese Alliance to Combat Trafficking (chong buon nguoi)

Aucun commentaire: