1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

lundi 4 juin 2007

Cộng Sản VN Nhượng 11 Ngàn Km2 Vùng Vịnh Bắc Bộ Cho Trung Cộng

Chúng Ta Làm Gì Khi Nguyễn Minh Triết Đến Hoa Kỳ?
Cộng Sản VN Nhượng 11 Ngàn Km2 Vùng Vịnh Bắc Bộ Cho Trung Cộng!
Giáo sư Nguyễn Văn CanhChuyến viếng thăm của chủ tịch nước Việt gian cộng sản Nguyễn Minh Triết vào ngày 22 tháng 06, 2007 vẫn được Hoa Kỳ giữ nguyên. Trong tình huống đó chúng ta phải làm gì? Giáo sư Nguyễn Văn Canh đánh giá thế nào về chuyến gặp gỡ giữa tổng thống Bush và 4 vị đại diện của 4 tổ chức đấu tranh tại hải ngoại? Giáo sư Canh đánh giá thế nào về sự kiện tổng thống Bush muốn nói chuyện với ông Đỗ Nam Hải - một người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, nay không còn đấu tranh nữa và đã ký giấy với cộng sản Việt gian nhìn nhận những hành động đấu tranh trong quá khứ là sai lầm!

Cộng sản Việt gian đã nhượng bao nhiêu cây số vuông của vùng Vịnh Bắc Bộ cho Trung Cộng và Nguyễn Minh Triết liên quan gì đến hiệp ước vùng Vịnh Bắc Bộ? Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của giáo sư Nguyễn Văn Canh từ Bắc Cali.

Đọan 1

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống nghe

Đọan 2

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống nghe

Aucun commentaire: