1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

dimanche 11 mars 2007

HCM, nha vo dich trong bo mon no'i la'o !

TinParis . Trong bài trước đây, TinParis đã cho đăng lại tài liệu của CSVN nói về chuyện tỵ nạn CS của những người việt Quốc Gia. Chúng tôi xin miễn bàn, nói theo người ngoại quốc là " No comment" vì tài liệu nầy đã cho thấy sự dối trá tuyên truyền của CSVN - thuộc loại " đỉnh cao trí tuệ " - đã được nâng lên hàng " Quốc sách". Các bạn có thể đọc lại ở link dưới đây :
Theo CSVN :Từ năm 1975, Mỹ bắt cóc trẻ em và tỵ nạn CSVN sang Mỹ để làm nô lệ

Tiếp theo đây, TinParis xin đăng lại bài viết trong báo Nguyệt san Sự Thật (Paris) số 6 tháng 6 năm 1995, trang 3. Các bạn nhận thấy rằng luận điệu của CSVN vẫn như cũ từ năm 1954 đến nay !!! Mong rằng những người Việt Quốc Gia khi nói chuyện với người CS hãy nhớ rằng Tổ sư của họ Hồ chí Minh là " nhà vô địch trong bộ môn nói láo "


nguon2

-----------------

Candlelight Vigil for Human Rights and Democracy in Vietnam 3/9/20076/03/2007 - Nói chuyện với một số thân nhân cùng các nhà bất đồng chính kiến: Ls. Nguyễn Văn Đài, Ls. Lê Thị Công Nhân, Ks. Bạch Ngọc Dương, Ks. Đỗ Nam Hải & Gs. Nguyễn Chính Kết - Nguyễn Hoàng Thanh Tâm thực hiện


20/02/2007 - Phỏng vấn Linh Mục Phan văn Lợi về việc công an bắt bớ các chiến sĩ dân chủ trong những ngày đầu năm Đinh Hợi - Hoàng Hà thực hiện

• 1/03/2007 - Cướp giữa ngày xuân (phần 2) - Ban Biên Tập báo Tự Do Ngôn Luận
• 28/02/2007 - Cướp giữa ngày xuân - Ban Biên Tập Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận
• 27/02/2007 - Một trò hề mới. Sách trắng về tự do tôn giáo (phần 2) - Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận
• 26/02/2007 - Một trò hề mới. Sách trắng về tự do tôn giáo - Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận
• 12/02/2007 - Sách trắng về Tôn Giáo của CSVN có ý nghĩa gì ? - Trần Đức Tường

- 2007: Phong trao gia'o dan hai ngoai len a'n tinh trang ton giaobi dan a'p trong nuoc

- Nghe thuat len a'n T.T. Thich Thien Minh cua cong an cs

Aucun commentaire: